پیگیری سفارش

جهت پیگیری سفارش خود به صفحه سفارشات مراجعه کرده و در ردیف شماره سفارش خود، گزینه “نمایش” را انتخاب نمایید. در صورت نیاز برای پیگیری و اطلاعات بیشتر، شماره سفارش خود را به شماره پشتیبانی تلگرام یا آی دی onedigital ارسال کنید.

با تشکر

شماره پشتیبانی تلگرام: 09339948116