گلس لومیا 650

محافظ صفحه گلس لومیا 650 از جنس شیشه و برای جلوگیری از شکستگی LCD گوشی شما. این مدل از محافظ صفحه گلس، به صورت کامل گوشی را میپوشاند.

محافظ صفحه گلس لومیا 650